Welkom

De Ouderraad Kottenpark vertegenwoordigt ouders van leerlingen op het Kottenpark en wil een brug slaan tussen school, schoolleiding, ouders en leerlingen.

De foto’s van het feest na de diploma uitreiking staan op de site. Kijk maar bij de berichten.